Übersicht
Französisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. horizon:
  2. Wiktionary:


Französisch

Detailübersetzungen für horizon (Französisch) ins Deutsch

horizon:

horizon [le ~] Nomen

  1. l'horizon (rive; sonnerie; cloche; )
    der Horizont; die Kimm

Übersetzung Matrix für horizon:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Horizont bord; cloche; clochette; horizon; rive; sonnerie; sonnette; timbre
Kimm bord; cloche; clochette; horizon; rive; sonnerie; sonnette; timbre

Synonyms for "horizon":


Wiktionary Übersetzungen für horizon:

horizon
noun
  1. ligne circulaire dont l’observateur est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre.
horizon
noun
  1. Grenzlinie zwischen der sichtbaren Erde und dem Himmel

Cross Translation:
FromToVia
horizon Horizont horizon — line that appears to separate the Earth from the sky
horizon Horizont; Silhouette; Skyline skyline — silhouette against city or buildings
horizon Horizont kimme — kimme
horizon Horizont kim — horizon
horizon Horizont horizont — horizont
horizon Horizont horizon — de denkbeeldige lijn tot waar men het aardoppervlak kan zien en waar het aardoppervlak en de lucht elkaar lijken te raken
horizon Horizont gezichtseinder — gezichtseinder