Übersicht
Spanisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. entrega:
 2. entrego:
 3. entregar:
 4. entregarse:
 5. Wiktionary:


Spanisch

Detailübersetzungen für entrega (Spanisch) ins Niederländisch

entrega:

entrega [la ~] Nomen

 1. la entrega (reparto; distribución)
  de bestelling; de bezorging; de overhandiging
 2. la entrega (envío; suministro)
  de levering; de zending; de uitlevering; de aflevering; de leverantie
 3. la entrega (suministro; expedición; abastecimiento)
  de aflevering; de uitlevering; de overdracht; afstaan
 4. la entrega (entrega final de una obra; entrega final)
  de oplevering
 5. la entrega (distribución)
  de verstrekking; de uitgifte; de uitreiking; de uitgaaf; de afgifte; de uitdeling
 6. la entrega (envío; distribución; expedición; )
  de levering; de bezorging; de leverantie; de afgifte; geleverde
 7. la entrega (presentación)
  de aanbieding; de overhandiging
 8. la entrega
  de overhandiging; de afgifte
 9. la entrega
  de inlevering
 10. la entrega (derecho de indemnización; tradición; derecho de resarcimiento; moral)
  de traditie; de overlevering
 11. la entrega (despachar; distribución)
  afleveren; de aflevering; afgeven
 12. la entrega (hoja suplementaria)
  het inlegvel; tussenblad; het inlegblad

entrega [el ~] Nomen

 1. el entrega (capitulación; rendición)
 2. el entrega
  de levering

Übersetzung Matrix für entrega:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanbieding entrega; presentación ganga; indicación del precio; oferta
afgeven despachar; distribución; entrega
afgifte artículos pedidos; comanda; despacho; disposición; distribución; emisión; entrega; envío; expedición; misión; presentación; remesa
afleveren despachar; distribución; entrega
aflevering abastecimiento; despachar; distribución; entrega; envío; expedición; suministro edición
afstaan abastecimiento; entrega; expedición; suministro
bestelling distribución; entrega; reparto
bezorging artículos pedidos; comanda; despacho; disposición; distribución; emisión; entrega; envío; expedición; misión; presentación; remesa; reparto reparto; reparto de correos; servicio de entrega; servicio de reparto
geleverde artículos pedidos; comanda; despacho; disposición; distribución; emisión; entrega; envío; expedición; misión; presentación; remesa
inlegblad entrega; hoja suplementaria
inlegvel entrega; hoja suplementaria
inlevering entrega
leverantie artículos pedidos; comanda; despacho; disposición; distribución; emisión; entrega; envío; expedición; misión; presentación; remesa; suministro
levering artículos pedidos; comanda; despacho; disposición; distribución; emisión; entrega; envío; expedición; misión; presentación; remesa; suministro
opgave van de strijd capitulación; entrega; rendición
oplevering entrega; entrega final; entrega final de una obra
overdracht abastecimiento; entrega; expedición; suministro cesión; transmisión; traspaso
overgeven capitulación; entrega; rendición vómitos
overhandiging distribución; entrega; presentación; reparto
overlevering derecho de indemnización; derecho de resarcimiento; entrega; moral; tradición
traditie derecho de indemnización; derecho de resarcimiento; entrega; moral; tradición costumbre; hábito
tussenblad entrega; hoja suplementaria
uitdeling distribución; entrega
uitgaaf distribución; entrega gasto; gastos
uitgifte distribución; entrega aparición; comunicación; declaración; edición; emisión; notificación; proclamación; promulgación; publicación; publicidad; revelación; tipo; visión
uitlevering abastecimiento; entrega; envío; expedición; suministro extradición
uitreiking distribución; entrega
verstrekking distribución; entrega concesión; consentimiento; otorgamiento; pasada de datos; permiso
zending entrega; envío; suministro despacho; envío; remesa
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afgeven acceder; acompañar; ceder; consentir; dar; entregar; entregar a; entregar a domicilio; hacer entrega; llevar; manchar; mandar; ofrecer; presentar; proporcionar; reconocer; suministrar; traer; transmitir; traspasar
afleveren acompañar; entregar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer
afstaan ceder; devolver; entregar
overgeven arrojar; cambiar la peseta; ceder; dar; devolver; entregar; entregar a; enviar; hacer entrega; mandar; ofrecer; presentar; proporcionar; remitir; rendir; retransmitir; transmitir; traspasar; vomitar
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
handoff entrega
vereist resultaat entrega

Verwandte Wörter für "entrega":


Synonyms for "entrega":


Wiktionary Übersetzungen für entrega:

entrega
noun
 1. elk onderdeel van een tv-serie dat op regelmatige tijden wordt uitgebracht of uitgezonden
 2. officieel iets in handen van de andere partij geven

Cross Translation:
FromToVia
entrega levering delivery — act of conveying something
entrega remise; koetshuis; wagenschuur; afgifte; inlevering; overdracht; stalling; herplaatsing; terugplaatsing; afslag; korting; rabat; overhandiging; terhandstelling remiseaction de remettre en un lieu, dans un état, dans une situation... (le mot est toujours accompagné d'un complément)

entrega form of entrego:

entrego [el ~] Nomen

 1. el entrego
  de afdracht

Übersetzung Matrix für entrego:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afdracht entrego

Verwandte Wörter für "entrego":


entregar:

entregar Verb

 1. entregar (llevar; traer; suministrar; )
  leveren; bezorgen; aanleveren; brengen; afleveren; overhandigen; toeleveren
  • leveren Verb (lever, levert, leverde, leverden, geleverd)
  • bezorgen Verb (bezorg, bezorgt, bezorgde, bezorgden, bezorgd)
  • aanleveren Verb (lever aan, levert aan, leverde aan, leverden aan, aangeleverd)
  • brengen Verb (breng, brengt, bracht, brachten, gebracht)
  • afleveren Verb (lever af, levert af, leverde af, leverden af, afgeleverd)
  • overhandigen Verb (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
  • toeleveren Verb (lever toe, levert toe, leverde toe, leverden toe, toegeleverd)
 2. entregar (dar; ofrecer; presentar; )
  geven; overgeven; overhandigen; aanreiken; aangeven; afgeven; toesteken
  • geven Verb (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • overgeven Verb (geef over, geeft over, gaf over, gaven over, overgegeven)
  • overhandigen Verb (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
  • aanreiken Verb (reik aan, reikt aan, reikte aan, reikten aan, aangereikt)
  • aangeven Verb (geef aan, geeft aan, gaf aan, gaven aan, aangegeven)
  • afgeven Verb (geef af, geeft af, gaf af, gaven af, afgegeven)
  • toesteken Verb (steek toe, steekt toe, stak toe, staken toe, toegestoken)
 3. entregar (repartir)
  bezorgen; brengen; afleveren; bestellen; rondbrengen; thuisbezorgen
  • bezorgen Verb (bezorg, bezorgt, bezorgde, bezorgden, bezorgd)
  • brengen Verb (breng, brengt, bracht, brachten, gebracht)
  • afleveren Verb (lever af, levert af, leverde af, leverden af, afgeleverd)
  • bestellen Verb (bestel, bestelt, bestelde, bestelden, besteld)
  • rondbrengen Verb (breng rond, brengt rond, bracht rond, brachten rond, rondgebracht)
  • thuisbezorgen Verb (bezorg thuis, bezorgt thuis, bezorgde thuis, bezorgden thuis, thuisbezorgd)
 4. entregar (pedir; encargar; repartir)
  bestellen; orderen
 5. entregar (suministrar; dar; conceder)
  verstrekken; verlenen; geven; schenken
  • verstrekken Verb (verstrek, verstrekt, verstrekte, verstrekten, verstrekt)
  • verlenen Verb (verleen, verleent, verleende, verleenden, verleend)
  • geven Verb (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • schenken Verb (schenk, schenkt, schonk, schonken, geschonken)
 6. entregar (consentir; reconocer; acceder)
  inleveren; afgeven; overhandigen
  • inleveren Verb (lever in, levert in, leverde in, leverden in, ingeleverd)
  • afgeven Verb (geef af, geeft af, gaf af, gaven af, afgegeven)
  • overhandigen Verb (overhandig, overhandigt, overhandigde, overhandigden, overhandigd)
 7. entregar (ofrecer; presentar; ofertar; )
  aanbieden; indienen
  • aanbieden Verb (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
  • indienen Verb (dien in, dient in, diende in, dienden in, ingediend)
 8. entregar (inscribir; registrar; renunciar a; escupir; desahuciar)
  inschrijven; opgeven
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
 9. entregar (ceder; devolver)
  afstaan; overgeven
  • afstaan Verb (sta af, staat af, stond af, stonden af, afgestaan)
  • overgeven Verb (geef over, geeft over, gaf over, gaven over, overgegeven)
 10. entregar (conceder; dar; darse; )
  geven; schenken; doneren
  • geven Verb (geef, geeft, gaf, gaven, gegeven)
  • schenken Verb (schenk, schenkt, schonk, schonken, geschonken)
  • doneren Verb (doneer, doneert, doneerde, doneerden, gedoneerd)
 11. entregar (acceder a; echar; prestar; )
  gunst verlenen; gunnen
 12. entregar (ofertar)
  aanbieden; offreren; presenteren
  • aanbieden Verb (bied aan, biedt aan, bood aan, boden aan, aangeboden)
  • offreren Verb (offreer, offreert, offreerde, offreerden, geoffreerd)
  • presenteren Verb (presenteer, presenteert, presenteerde, presenteerden, gepresenteerd)
 13. entregar
  overdragen aan; afdragen
 14. entregar
  leveren
  • leveren Verb (lever, levert, leverde, leverden, geleverd)
 15. entregar (rendir)
  overgeven; strijd opgeven
 16. entregar (pagar; desembolsar; hacer efectivo)
  uitbetalen
  • uitbetalen Verb (betaal uit, betaalt uit, betaalde uit, betaalden uit, uitbetaald)

Konjugationen für entregar:

presente
 1. entrego
 2. entregas
 3. entrega
 4. entregamos
 5. entregáis
 6. entregan
imperfecto
 1. entregaba
 2. entregabas
 3. entregaba
 4. entregábamos
 5. entregabais
 6. entregaban
indefinido
 1. entregué
 2. entregaste
 3. entregó
 4. entregamos
 5. entregasteis
 6. entregaron
fut. de ind.
 1. entregaré
 2. entregarás
 3. entregará
 4. entregaremos
 5. entregaréis
 6. entregarán
condic.
 1. entregaría
 2. entregarías
 3. entregaría
 4. entregaríamos
 5. entregaríais
 6. entregarían
pres. de subj.
 1. que entregue
 2. que entregues
 3. que entregue
 4. que entreguemos
 5. que entreguéis
 6. que entreguen
imp. de subj.
 1. que entregara
 2. que entregaras
 3. que entregara
 4. que entregáramos
 5. que entregarais
 6. que entregaran
miscelánea
 1. ¡entrega!
 2. ¡entregad!
 3. ¡no entregues!
 4. ¡no entreguéis!
 5. entregado
 6. entregando
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Übersetzung Matrix für entregar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aangeven atestado; declaración; denuncia; denunciación
afdragen desgastar
afgeven despachar; distribución; entrega
afleveren despachar; distribución; entrega
afstaan abastecimiento; entrega; expedición; suministro
bestellen pedir
leveren aprovisionamiento; distribución; proveer; suministrar; suministro
opgeven solicitar
overgeven capitulación; entrega; rendición; vómitos
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanbieden elevar una instancia; entablar una querella; entregar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar un escrito; presentar un proyecto; presentar una petición; promover; remitir una cuenta; sacrificar parte de los ingresos; someter aparecer; dar; demostrar; enseñar; exhibir; hacer la presentación de; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; presentar una petición; proyectar; representar; someter a
aangeven dar; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar abandonar; alcanzar; anunciar; avisar; declarar; delatar; imponer; localizar un sitio para bombardear; revelar; traicionar
aanleveren entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer
aanreiken dar; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar alcanzar; dar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición
afdragen entregar descomponerse; desgastar
afgeven acceder; ceder; consentir; dar; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; reconocer; transmitir; traspasar acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; manchar; mandar; suministrar; traer
afleveren entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer
afstaan ceder; devolver; entregar
bestellen encargar; entregar; pedir; repartir acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer
bezorgen entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer
brengen entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer acompañar; alcanzar; apasionar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer; transportar; trasladar
doneren ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; verter
geven ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; hacer entrega; obsequiar con; ofrecer; otorgar; perdonar; preferir; presentar; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; suministrar; transmitir; traspasar; verter administrar; administrar medicamentos; alcanzar; dar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar una petición; suministrar
gunnen acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter acceder; acceder a; admitir; aprender; atender a; atribuir; autorizar; ceder; conceder; cumplir con; dar; deber de ser; dividir en lotes; encuestar; entrevistar; extender; invitar a salir a una; pagar; permitir; preguntar la lección; prestar atención a; reconocer; repartir; repasar la lección; saber; ser de
gunst verlenen acceder a; accedido; adjudicar; admitir; ahorrar; asentir a; complacer; conceder; conferir; consentir; cumplir con; dar; dar importancia a; darse; donar; echar; entregar; facilitar; no envidiar; obsequiar con; otorgar; perdonar; prestar; prestar ayuda; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter
indienen elevar una instancia; entablar una querella; entregar; ofertar; ofrecer; presentar; presentar un escrito; presentar un proyecto; presentar una petición; promover; remitir una cuenta; sacrificar parte de los ingresos; someter
inleveren acceder; ceder; consentir; entregar; reconocer
inschrijven desahuciar; entregar; escupir; inscribir; registrar; renunciar a abandonar; apuntarse; apuntarse para; enrolarse; escupir; indicar; registrar para el catastro; suscribir; suscribirse a
leveren entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer jugar a uno una mala pasada
offreren entregar; ofertar aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; hacer la presentación de; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
opgeven desahuciar; entregar; escupir; inscribir; registrar; renunciar a abandonar; abandonar toda esperanza; apuntarse para; capitular; dejar; dejar de; desemprender; desenganchar; desentenderse; desistir de; desprenderse; desvincular; devolver; empatar; entregar a; entregarse; enviar; excretar; inmolar; mandar; ofrecer; ofrendar; parar; perder toda esperanza; prescendir de; quedar eliminado; remitir; rendirse; renunciar a; retirarse; retransmitir; sacrificar; salir; salir de; soltar; suscribirse a; suspender; terminar
orderen encargar; entregar; pedir; repartir
overdragen aan entregar
overgeven ceder; dar; devolver; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; rendir; transmitir; traspasar arrojar; cambiar la peseta; devolver; entregar a; enviar; mandar; remitir; retransmitir; vomitar
overhandigen acceder; ceder; consentir; dar; entregar; entregar a domicilio; hacer entrega; llevar; ofrecer; presentar; proporcionar; reconocer; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer; transmitir; traspasar acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer
presenteren entregar; ofertar aparecer; demostrar; enseñar; exhibir; exponer; expresar; hacer la presentación de; hacer postura; manifestar; mostrar; ofertar; ofrecer; parecer; poner; presentar; proyectar; representar; someter a
rondbrengen entregar; repartir
schenken ahorrar; conceder; dar; dar importancia; darse; donar; echar; entregar; favorecer; obsequiar con; otorgar; perdonar; preferir; prestar; privilegiar; proporcionar; regalar; servir; suministrar; verter abalanzarse; añadir; conceder; dar; donar; echar; escanchar; fundir; ingresar; otorgar; pagar; perdonar; regalar; regar; servir
strijd opgeven entregar; rendir
thuisbezorgen entregar; repartir acompañar; entregar a; entregar a domicilio; llevar; mandar; suministrar; traer
toeleveren entregar; entregar a domicilio; llevar; repartir; repartir a domicilio; suministrar; traer
toesteken dar; entregar; hacer entrega; ofrecer; presentar; proporcionar; transmitir; traspasar rozar
uitbetalen desembolsar; entregar; hacer efectivo; pagar
verlenen conceder; dar; entregar; suministrar admitir; autorizar; conceder; consentir; otorgar; permitir
verstrekken conceder; dar; entregar; suministrar administrar; administrar medicamentos; dar; facilitar; poner a la disposición; procurar; proporcionar; suministrar

Synonyms for "entregar":


Wiktionary Übersetzungen für entregar:

entregar
verb
 1. aanreiken
 2. overdragen
 3. achterlaten op de plek van bestemming
 4. brengen naar en achterlaten op de plek van bestemming
 5. iemand iets ~: bij iemand aan huis afleveren
 6. goederen op een bepaalde plaats brengen
 7. overdragen van het bezit van iets aan iemand anders
 8. afstand doen van koopkracht of van een deel van het inkomen
 9. voor de aanvoer van iets zorg dragen
 10. in de handen van een ander geven
 11. een gevangene in handen van een andere autoriteit overdragen

Cross Translation:
FromToVia
entregar afleveren deliver — bring or transport something to its destination
entregar overhandigen; geven give — transfer the possession of something to someone else
entregar zich overgeven give up — surrender
entregar overhandigen hand — to give, pass or transmit with the hand
entregar indienen hand in — to give to a responsible person
entregar overgeven hand over — to relinquish control or possession
entregar voorleggen; verzenden; voordragen; indienen submit — enter or put forward something for approval, consideration, marking etc.
entregar bestellen; leveren; afleveren; toevoeren fournirpourvoir, approvisionner.
entregar bestellen; leveren; afleveren; toevoeren; in de steek laten; laten varen; verlaten; vergeven; weggeven; wegschenken; aanbrengen; aangeven; klikken; verklikken livrer — Traductions à trier suivant le sens
entregar herplaatsen; terugplaatsen; terugzetten remettreTraductions à trier suivant le sens.

entrega form of entregarse:

entregarse Verb

 1. entregarse (capitular; rendirse)
  capituleren; opgeven; zich overgeven
  • capituleren Verb (capituleer, capituleert, capituleerde, capituleerden, gecapituleerd)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
 2. entregarse (capitular; rendirse)
 3. entregarse (rendirse; rendir)
  toegeven; zich over geven
 4. entregarse
  zich aangeven
  • zich aangeven Verb (geef mij aan, geeft je aan, geeft zich aan, gaf zich aan, gaven je aan, zich aangegeven)

Konjugationen für entregarse:

presente
 1. me entrego
 2. te entregas
 3. se entrega
 4. nos entregamos
 5. os entregáis
 6. se entregan
imperfecto
 1. me entregaba
 2. te entregabas
 3. se entregaba
 4. nos entregábamos
 5. os entregabais
 6. se entregaban
indefinido
 1. me entregué
 2. te entregaste
 3. se entregó
 4. nos entregamos
 5. os entregasteis
 6. se entregaron
fut. de ind.
 1. me entregaré
 2. te entregarás
 3. se entregará
 4. nos entregaremos
 5. os entregaréis
 6. se entregarán
condic.
 1. me entregaría
 2. te entregarías
 3. se entregaría
 4. nos entregaríamos
 5. os entregaríais
 6. se entregarían
pres. de subj.
 1. que me entregue
 2. que te entregues
 3. que se entregue
 4. que nos entreguemos
 5. que os entreguéis
 6. que se entreguen
imp. de subj.
 1. que me entregara
 2. que te entregaras
 3. que se entregara
 4. que nos entregáramos
 5. que os entregarais
 6. que se entregaran
miscelánea
 1. ¡entregate!
 2. ¡entregaos!
 3. ¡no te entregues!
 4. ¡no os entreguéis!
 5. entregado
 6. entregándose
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

Übersetzung Matrix für entregarse:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
opgeven solicitar
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
capituleren capitular; entregarse; rendirse devolver; entregar a; enviar; mandar; remitir; retransmitir
opgeven capitular; entregarse; rendirse abandonar; abandonar toda esperanza; apuntarse para; dejar; dejar de; desahuciar; desemprender; desenganchar; desentenderse; desistir de; desprenderse; desvincular; devolver; empatar; entregar; entregar a; enviar; escupir; excretar; inmolar; inscribir; mandar; ofrecer; ofrendar; parar; perder toda esperanza; prescendir de; quedar eliminado; registrar; remitir; renunciar a; retirarse; retransmitir; sacrificar; salir; salir de; soltar; suscribirse a; suspender; terminar
toegeven entregarse; rendir; rendirse admitir que algo es verdad
zich aangeven entregarse
zich over geven entregarse; rendir; rendirse
zich overgeven capitular; entregarse; rendirse devolver; entregar a; enviar; mandar; remitir; retransmitir

Synonyms for "entregarse":


Wiktionary Übersetzungen für entregarse:

entregarse
verb
 1. op zich nemen

Verwandte Übersetzungen für entrega