Spanisch

Detailübersetzungen für director (Spanisch) ins Niederländisch

director:

director [el ~] Nomen

 1. el director (gerente)
  de directeur
 2. el director (jefe; patrón; gerente; )
  de baas; de superieur; de meester; de meerdere; de patroon
 3. el director (administrador; capitán; comandante; )
  de aanvoerder; de leider; het hoofd; de hoofdman
 4. el director (gerente; jefe de departamento; administrador; apoderado)
  het afdelingshoofd; de chef; de afdelingschef
 5. el director (político; administrador; gerente; dirigente; hombre de estado)
  de politicus; de bestuurder
 6. el director (directora; cabecera; encargado; )
  de leidster; de voorvrouw; de aanvoerster; de leidsvrouw
 7. el director (redactor jefe; presidente de redacción)
  de hoofdredacteur
 8. el director (líder; guía; cerebro; )
  de hopman
 9. el director (líder; jefe; patrón; )
  de topfiguur
 10. el director (virrey; gobernador; regente; )
  de gouverneur; de regent; rijksbestuurder; de stadhouder; de landvoogd

Übersetzung Matrix für director:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoerder administrador; cabecera; cabezada; capitán; comandante; director; gerente; jefa; jefe; mentor; presidente comandante
aanvoerster cabecera; capitanes; capitán; caudillo; comandante; director; directora; encargado; jefa; jefe
afdelingschef administrador; apoderado; director; gerente; jefe de departamento
afdelingshoofd administrador; apoderado; director; gerente; jefe de departamento
baas director; directora; gerente; jefe; maestro; mentor; patrono; patrón cabeza; capataz; comandante; contramaestre; jefe; líder; patrón; superior
bestuurder administrador; director; dirigente; gerente; hombre de estado; político chófer; conductor; conductora; gerente; personal de conducción
chef administrador; apoderado; director; gerente; jefe de departamento cabeza; capataz; contramaestre; jefe; líder; patrón; superior
directeur director; gerente
gouverneur administrador; apoderado; director; encargado; gerente; gobernador; gobernante; jefe; regente; soberana; soberano; virrey
hoofd administrador; cabecera; cabezada; capitán; comandante; director; gerente; jefa; jefe; mentor; presidente cabecera; cabeza; cabeza de un ser humano; cacique; capataz; cerebro; contramaestre; director de escuela; directora; entonamiento; gran jefe; jefe; líder; mente; patrón; superior
hoofdman administrador; cabecera; cabezada; capitán; comandante; director; gerente; jefa; jefe; mentor; presidente cacique; gran jefe; jefe
hoofdredacteur director; presidente de redacción; redactor jefe
hopman cabecera; capitán; caudillo; cerebro; comandante; director; directora; dirigente; encabezamiento; guía; líder
landvoogd administrador; apoderado; director; encargado; gerente; gobernador; gobernante; jefe; regente; soberana; soberano; virrey
leider administrador; cabecera; cabezada; capitán; comandante; director; gerente; jefa; jefe; mentor; presidente capataz; coordinador; jefe; líder
leidster cabecera; capitanes; capitán; caudillo; comandante; director; directora; encargado; jefa; jefe
leidsvrouw cabecera; capitanes; capitán; caudillo; comandante; director; directora; encargado; jefa; jefe
meerdere director; directora; gerente; jefe; maestro; mentor; patrono; patrón mayoría; prior; priora; superior
meester director; directora; gerente; jefe; maestro; mentor; patrono; patrón capataz; comandante; decano del gremio; docente; jefe; jefe del tren; jurisconsulto; jurisperito; jurista; maestro; maestro de derecho; maquinista; profesor; profesor de la enseñanza básica; profesora; tía
patroon director; directora; gerente; jefe; maestro; mentor; patrono; patrón cartucho; dibujo; diseño; motivo; patrono; patrón; santo patrón
politicus administrador; director; dirigente; gerente; hombre de estado; político político
regent administrador; apoderado; director; encargado; gerente; gobernador; gobernante; jefe; regente; soberana; soberano; virrey
rijksbestuurder administrador; apoderado; director; encargado; gerente; gobernador; gobernante; jefe; regente; soberana; soberano; virrey
stadhouder administrador; apoderado; director; encargado; gerente; gobernador; gobernante; jefe; regente; soberana; soberano; virrey gobernador; regenta; regente; virrey
superieur director; directora; gerente; jefe; maestro; mentor; patrono; patrón mayoría; prior; priora; superior
topfiguur director; dirigente; jefa; jefe; jefe superior; líder; mandatario; patrón
voorvrouw cabecera; capitanes; capitán; caudillo; comandante; director; directora; encargado; jefa; jefe
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
superieur superior
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
patroon trama
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
hoofd mayoritario; principal
meerdere diferentes; distintos; diversas; diversos; variable; varios

Verwandte Wörter für "director":


Synonyms for "director":


Wiktionary Übersetzungen für director:

director
noun
 1. een persoon die een bedrijf of organisatie leiding geeft
 2. de hoogste persoon bij een bedrijf
 3. iemand die leidt of bestuurt
 4. een persoon die de leiding heeft over een afdeling binnen een organisatie
 5. kunst|nld beroep|nld artistiek leider van toneel-, radio- of tv-opvoeringen en filmopnamen

Cross Translation:
FromToVia
director dirigent conductor — person who conducts an orchestra, choir or other music ensemble
director directeur; regisseur director — supervisor, manager
director krantenredacteur; redacteur editor — newspaper editor
director hoofdmeester head — headmaster, headmistress
director directeur manager — person whose job is to manage something (for female equivalents, see manageress
director schoolhoofd; rector principal — The principal administrator of a school
director hoofdopzichter superintendent — a person who is authorized to supervise, direct or administer something
director bestuurder DirektorLeiter einer öffentlichen Institution (Hochschule, Schule, Behörde...)
director uitgever Herausgeber — eine Person, die die journalistische Leitlinie eines periodischen Mediums (Zeitschrift etc.) bestimmen und deren Umsetzung überwachen
director bestuurder; hoofd; chef; leider Leiter — Person, die etwas leitet beziehungsweise als verantwortlicher Vorgesetzter in leitender Position steht
director administrateur; beheerder; bestuurder; zetbaas; directeur directeur — Personne qui dirige un établissement, un service

Verwandte Übersetzungen für director