Englisch

Detailübersetzungen für go away (Englisch) ins Niederländisch

go away:

to go away Verb (goes away, went away, going away)

 1. to go away (leave; go; depart; break up)
  gaan; vertrekken; weggaan; heengaan; opstappen; opbreken
  • gaan Verb (ga, gaat, ging, gingen, gegaan)
  • vertrekken Verb (vertrek, vertrekt, vertrok, vertrokken, vertrokken)
  • weggaan Verb (ga weg, gaat weg, ging weg, gingen weg, weggegaan)
  • heengaan Verb (ga heen, gaat heen, ging heen, gingen heen, heengegaan)
  • opstappen Verb (stap op, stapt op, stapte op, stapten op, opgestapt)
  • opbreken Verb (breek op, breekt op, brak op, braken op, opgebroken)
 2. to go away (depart; leave; take off)
  vertrekken; weggaan; verwijderen; wegtrekken; smeren; afreizen; opstappen; wegreizen
  • vertrekken Verb (vertrek, vertrekt, vertrok, vertrokken, vertrokken)
  • weggaan Verb (ga weg, gaat weg, ging weg, gingen weg, weggegaan)
  • verwijderen Verb (verwijder, verwijdert, verwijderde, verwijderden, verwijderd)
  • wegtrekken Verb (trek weg, trekt weg, trok weg, trokken weg, weggetrokken)
  • smeren Verb (smeer, smeert, smeerde, smeerden, gesmeerd)
  • afreizen Verb (reis af, reist af, reisde af, reisden af, afgereisd)
  • opstappen Verb (stap op, stapt op, stapte op, stapten op, opgestapt)
  • wegreizen Verb (reis weg, reist weg, reisde weg, reisden weg, weggereisd)
 3. to go away (beat it; bugger off; fuck off; )
  opdonderen; opkrassen; inrukken; oplazeren; ophoepelen
  • opdonderen Verb (donder op, dondert op, donderde op, donderden op, opgedonderd)
  • opkrassen Verb (kras op, krast op, kraste op, krasten op, opgekrast)
  • inrukken Verb (ruk in, rukt in, rukte in, rukten in, ingerukt)
  • oplazeren Verb (lazer op, lazert op, lazerde op, lazerden op, opgelazerd)
  • ophoepelen Verb (hoepel op, hoepelt op, hoepelde op, hoepelden op, opgehoepeld)

Konjugationen für go away:

present
 1. go away
 2. go away
 3. goes away
 4. go away
 5. go away
 6. go away
simple past
 1. went away
 2. went away
 3. went away
 4. went away
 5. went away
 6. went away
present perfect
 1. have gone away
 2. have gone away
 3. has gone away
 4. have gone away
 5. have gone away
 6. have gone away
past continuous
 1. was going away
 2. were going away
 3. was going away
 4. were going away
 5. were going away
 6. were going away
future
 1. shall go away
 2. will go away
 3. will go away
 4. shall go away
 5. will go away
 6. will go away
continuous present
 1. am going away
 2. are going away
 3. is going away
 4. are going away
 5. are going away
 6. are going away
subjunctive
 1. be gone away
 2. be gone away
 3. be gone away
 4. be gone away
 5. be gone away
 6. be gone away
diverse
 1. go away!
 2. let's go away!
 3. gone away
 4. going away
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Übersetzung Matrix für go away:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
heengaan depart; leave
inrukken beat it
opbreken breaking apart; breaking up; taking down; tearing down
ophoepelen beat it
vertrekken chamber; chambers; depart; leave; leaving; room; rooms
verwijderen amputating; removing
weggaan leaving
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
afreizen depart; go away; leave; take off depart; grease; leave; leave for; rub in; sail; set out; smear; start; take off; travel
gaan break up; depart; go; go away; leave be going to; go; move; move on; pass; run; walk
heengaan break up; depart; go; go away; leave abandon; be killed; be killed in action; depart; depart from; depart this earth; depart this life; die; expire; fall; grease; leave; leave for; pass away; perish; retire; rub in; sail; secede from; set out; smear; start; succumb; take off; travel; withdraw
inrukken beat it; bugger off; bugger up; buzz off; clear out; fuck off; get; get lost; get on; go astray; go away; go to hell; move on; pack it; piss off; push off; scram
opbreken break up; depart; go; go away; leave suffer from heartburn
opdonderen beat it; bugger off; bugger up; buzz off; clear out; fuck off; get; get lost; get on; go astray; go away; go to hell; move on; pack it; piss off; push off; scram
ophoepelen beat it; bugger off; bugger up; buzz off; clear out; fuck off; get; get lost; get on; go astray; go away; go to hell; move on; pack it; piss off; push off; scram
opkrassen beat it; bugger off; bugger up; buzz off; clear out; fuck off; get; get lost; get on; go astray; go away; go to hell; move on; pack it; piss off; push off; scram beat it; skedaddle; split
oplazeren beat it; bugger off; bugger up; buzz off; clear out; fuck off; get; get lost; get on; go astray; go away; go to hell; move on; pack it; piss off; push off; scram
opstappen break up; depart; go; go away; leave; take off
smeren depart; go away; leave; take off grease; lubricate; oil; rub in; smear
vertrekken break up; depart; go; go away; leave; take off abandon; depart from; leave; retire; secede from; withdraw
verwijderen depart; go away; leave; take off deinstall; delete; discard; dismiss; drop; pruning; remove; uninstall
weggaan break up; depart; go; go away; leave; take off
wegreizen depart; go away; leave; take off depart; grease; leave; leave for; rub in; sail; set out; smear; start; take off; travel
wegtrekken depart; go away; leave; take off depart; grease; leave; leave for; rub in; sail; set out; smear; start; take off; travel
- depart; disappear; go; go forth; leave; vanish

Synonyms for "go away":


Antonyme für "go away":


Verwandte Definitionen für "go away":

 1. get lost, as without warning or explanation1
 2. move away from a place into another direction1
 3. go away from a place1
 4. become invisible or unnoticeable1

Wiktionary Übersetzungen für go away:

go away
verb
 1. to depart or leave a place
interjection
 1. dismissal

Cross Translation:
FromToVia
go away afrijden; uitlopen; uitvaren; vertrekken; wegrijden; starten; afgaan; weggaan; zich verwijderen; afvuren; losbranden; opstappen; op weg gaan; tijgen; aan de gang brengen partir — (vieilli) diviser en plusieurs parts. On ne l’emploie plus, en ce sens, que dans cette phrase :

Verwandte Übersetzungen für go away