Übersicht
Englisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. orthopedist:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für orthopedist (Englisch) ins Niederländisch

orthopedist:

orthopedist [the ~] Nomen, amerikanisch

  1. the orthopedist (orthopaedist)
    de orthopeed

Übersetzung Matrix für orthopedist:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
orthopeed orthopaedist; orthopedist
- orthopaedist

Verwandte Wörter für "orthopedist":

  • orthopedists

Synonyms for "orthopedist":


Verwandte Definitionen für "orthopedist":

  1. a specialist in correcting deformities of the skeletal system (especially in children)1

Wiktionary Übersetzungen für orthopedist:

orthopedist
noun
  1. beroep|nld (medisch, nld) een medisch specialist die zich bezig houdt met de orthopedie, het recht doen groeien en goed doen functioneren van alle delen van het skelet
  2. beroep|nld specialist in de orthopedie

Cross Translation:
FromToVia
orthopedist orthopedist OrthopädeMedizin: Facharzt für Orthopädie