Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. gasoline:
 2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für gasoline (Englisch) ins Deutsch

gasoline:

gasoline [the ~] Nomen

 1. the gasoline (petrol; motor fuel; gas)
  Benzin
 2. the gasoline (fuel; engine fuel; petrol; gas; motor fuel)
  der Brandstoff; der Brennstoff; der Treibstoff; Benzin

Übersetzung Matrix für gasoline:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Benzin engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol petrol; turps
Brandstoff engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol fuel; gas
Brennstoff engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol fuel
Treibstoff engine fuel; fuel; gas; gasoline; motor fuel; petrol
- gas; gasolene; petrol

Synonyms for "gasoline":


Verwandte Definitionen für "gasoline":

 1. a volatile flammable mixture of hydrocarbons (hexane and heptane and octane etc.) derived from petroleum; used mainly as a fuel in internal-combustion engines1

Wiktionary Übersetzungen für gasoline:

gasoline
noun
 1. motor fuel
gasoline
noun
 1. Ottokraftstoff, dünnflüssiges Mineralöl, Treibstoff, Lösungsmittel

Cross Translation:
FromToVia
gasoline Benzin benzine — een aardolieproduct bestaande uit een mengsel van alifatische koolwaterstoffen met een ketenlegte tussen vijf en twaalf dat algemeen in gebruik is als brandstof voor verkeer
gasoline Benzin essence — Carburant pour automobiles, issu du pétrole raffiné

Verwandte Übersetzungen für gasoline