Übersicht
Englisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. crockery:
  2. Wiktionary:


Englisch

Detailübersetzungen für crockery (Englisch) ins Deutsch

crockery:

crockery [the ~] Nomen

  1. the crockery
  2. the crockery (ceramic)
    Steingut

Übersetzung Matrix für crockery:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Steingut ceramic; crockery earthenware; earthenware product; pottery; pottery art; stoneware
Tafelgeschirr crockery dinner set; table things; tableware
Tischgeschirr crockery
- dishware

Synonyms for "crockery":


Verwandte Definitionen für "crockery":

  1. tableware (eating and serving dishes) collectively1

Wiktionary Übersetzungen für crockery:

crockery
noun
  1. plates, dishes and other eating and serving tableware
  2. crocks, earthenware vessels, especially domestic utensils

Cross Translation:
FromToVia
crockery Steingut aardewerk — gebakken vaatwerk en sierstukken, gevormd uit aarde, klei of leem. Keramiek
crockery Geschirr vaisselle — Usage de la table