Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
 1. Politik:
 2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Politik (Deutsch) ins Englisch

Politik:

Politik [die ~] Nomen

 1. die Politik (Staatspolitik)
  the politics; the state-policy; the policy
 2. die Politik (Staatswissenschaft; Staatskunst)
  the statesmanship; the statecraft
 3. die Politik
  the politics

Übersetzung Matrix für Politik:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
policy Politik; Staatspolitik Direktion; Führung; Klugheit; Managment; Police; Richtlinie; Richtlinien; Staatspolitik; Takt; Umsicht; Verwaltung; Vorsicht
politics Politik; Staatspolitik Direktion; Führung; Managment; Staatskunde; Staatslehre; Staatswissenschaft; Verwaltung
state-policy Politik; Staatspolitik
statecraft Politik; Staatskunst; Staatswissenschaft
statesmanship Politik; Staatskunst; Staatswissenschaft Staatspolitik
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
policy politisch

Wiktionary Übersetzungen für Politik:

Politik
noun
 1. Maßnahmen staatlicher Instanzen zur Regelung innerer und äußerer Angelegenheiten
Politik
noun
 1. principle of conduct
 2. a methodology and activities associated with running a government

Cross Translation:
FromToVia
Politik politics politiek — datgene dat gerelateerd is aan het besturen van een land
Politik tact; policy beleid — een plan van aanpak voor het oplossen van problemen in de meest ruime zin