Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
 1. Tier:
 2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Tier (Deutsch) ins Englisch

Tier:

Tier [das ~] Nomen

 1. Tier (Vieh; Getier)
  the animal; the beast
  – a living organism characterized by voluntary movement 1
 2. Tier (Tierreich; Tiere; Getier)
  the fauna; the animal kingdom; the creature

Übersetzung Matrix für Tier:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
animal Getier; Tier; Vieh
animal kingdom Getier; Tier; Tiere; Tierreich
beast Getier; Tier; Vieh Mißgebilde; Mißgestalt; Scheusal; Ungeheuer; Ungetüm; Untier
creature Getier; Tier; Tiere; Tierreich Erzeugnis; Gebilde; Geschöpf
fauna Getier; Tier; Tiere; Tierreich

Synonyms for "Tier":


Wiktionary Übersetzungen für Tier:

Tier
noun
 1. brutal person
 2. non-human animal
 3. organism
proper noun
 1. a figure in the Book of Revelation

Cross Translation:
FromToVia
Tier animal dier — met zintuigen uitgerust meercellig organisme dat zijn energie verkrijgt uit andere dierlijke of plantaardige organismen
Tier beast beestdier, gebruikt om het aardse, niet menselijke van een dier te benadrukken
Tier animal; beast animal — zoologie|nocat=1 métazoaire ; être organisé, doué de sensibilité et de mouvement, et reproductible au sein de son espèce.
Tier beast; animal bête — Tout animal autre que l’Homme.

Verwandte Übersetzungen für Tier