Übersicht
Deutsch nach Englisch:   mehr Daten
  1. Physik:
  2. Wiktionary:


Deutsch

Detailübersetzungen für Physik (Deutsch) ins Englisch

Physik:

Physik [die ~] Nomen

  1. die Physik
    the natural sciences
  2. die Physik
    the physics

Übersetzung Matrix für Physik:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
natural sciences Physik
physics Physik

Synonyms for "Physik":


Wiktionary Übersetzungen für Physik:

Physik
noun
  1. Lehre von den grundlegenden Gesetzen der Natur
Physik
noun
  1. branch of science

Cross Translation:
FromToVia
Physik physics natuurkunde — de wetenschap van de materie en de bestudering van het gedrag en de interactie in ruimte en tijd
Physik physics fysica — de wetenschap van de materie en de bestudering van het gedrag en de interactie in ruimte en tijd
Physik physics physiquescience qui étudie la nature de la matière, de l’énergie et de leurs interactions.