Most Recent niederländische Words:

kweken massa medespeler aanvoerder geweer verdenken overvallen overval stoer lul lullen zeker zekerheid verschrikkelijk zielig degelijk maat wegblijven schijt toneel toer bedrijfsresultaat reus reu berekenen berekenend lijf bom b.o.m. uitspuwen vleet mens persoon vatten gevat fors nor nors badge handhaving ruig spelling bedroefd spreekbeurt worden kwezel miereneter geborgenheid wegduwen doorsturen liefde verdriet laag nevel hoeveelheid hoeveel versterken over overheid bijkomen inwijden ingewijd militie indringen indringend onrustig bedanken stroom stromen hiertoe vel vellen daartoe heftig spanning afkorting offer offeren donker zagen zaag promesse kikker vaststellen verplicht verplichten opzetten opzet vaker zweven welterusten intuitief intuïtief onheilspellend factuur nuttig nuttigen typeren tinkelen gedijen jeetje berg bergen behoorlijk kalm hooggelegen florissant fleurig bloeien bloeiend opbloeien kleurig opbloei bloeiperiode bloei schepper horlogemaker vlaag verbetering verbeteringen vooruitgang jammer jammeren achteruitgang tegenwind urgentie beleid bestuur besturen voortkomen rolsteen slaap lekker ver geweldig hooggespannen uitmuntend uitmunten excellent uitstekend uitsteken briljant steen stenen rotsblok vruchtenpit stamboom klip kei rock Rock hoog hopen hoop onbetaalbaar vredesgezind vredig vreedzaam sereen meester overweldiger vorst vorsen eindeloos eeuwig glinsteren zinnen zonnen zon God baas bevelhebber machthebber looprek Roodkapje herhalen Herhalen uniek creëren stichten sticht buitengewoon belangrijk evenredig bedrag luiden winstmaken enorm enorme vanzelfsprekend uiteraard doel doelen doel- belangrijkste tieten tiet opkomst boekomslag verkozen verkozene

Most Recent deutsche Words:

feindselig fein fehlgehen fehlen federleicht faulend fatal fasten fassen fasern farbig farbenfroh fangen familiär faltbar falsch fallen faktisch fahren fahnden fahl fachkundigePerson fabulieren füttern füllen fürchten fühlen fügen förderlich exzentrisch extravagant explorieren expandieren exklusiv exerzieren evaporieren Hase tanzen etwa essen erzwingen erziehen erzürnt erzählen erwidern erwerben erweitern erwecken erwachsen erwärmen erwähnen ertragen erstickend erstellen erstechen erstaunen erst ersetzen erschlaffen erschöpft errichten errichtet erregen erregt erquicken erpressen ernsthaftwerden erneuern ernähren Geschlechterkunde Genealogie ermuntern ermatten ermattet ermächtigen erlernen erledigen erledigt interviewen erlauben erlahmen erkunden erklettern erkennen Hühnerbraten erkalten Hahn Gockel erhitzen erhaschen erhaben ergrimmt ergreifen ändern kasteien ergötzen erfreuen erfreut erfragen surren erfinden erfahren Organisieren erdrücken keifen erden erblich erbeuten Huf erbauen er enzündet Ernährung Passage belegen entzündlich entzücken entzückt entwischen entwerfen entweichen entwässern enttäuschen entstauben entsperren entsetzen entsetzt Hernia entschuldigen entschlossen entschlüsseln entscheidend irgendwo entrollen treten entriegeln entnerven entmilitarisieren gleichartig entlaufen entladen überschreiten entkommen entkalken enthaupten entgleisen entgegnen entgegenkommend Provision entgegengehen entgegenarbeiten Beobachter Vortrag entfliehen Währung Erforschung entfesseln entfernen enteignen entbinden entbunden entblättern entbehren Zaum enganliegend endlos Vermögen enden emporsteigen emporheben Draufgänger empfindsam empfehlen empören empört zugänglich emeritiert wichtig Gans daneben elektrisch eklig ejakulieren eitel eisern einzig einzelstehend einwirken einwickeln einweichen einwandfrei einsilbig sprengen eintretend Patentante eintreibbar telefonisch eintragen einträchtig eintauschen