Most Recent französische Words:

presser motif occasion précipiter précipité nu mot-clef bas BAS être serrer mériter mérites manquer manques mijoter controverse controversé querelle agréable mortel bénéficier auteur mordant devoir perdre pendre pendu airain descendre affaires moral partager compositeur chanteur atteindre question monte-en-l'air merde délivrer procédure excréments attendre manier camionneur contemporain tous concernant comptabilité Comptabilité autour offrir monnaie monceau moiteur notamment gourmand durer durée camelot modestie recevoir gérer peindre indigence voilier modeler modèle insoupçonné souper plaindre mourir mettre émettre randonnée croire courir maladie mobilier bout bouillir syllabus cornue conduire éconduire s'asseoir commencer manque appeler Appeler mission élever lever s'élever envoyer tige essuyer inscrire inscrit répondre servir monarque sentir ensuite compréhensible boulot prendre parfois savoir crise misères éviter endroit prêtre complaisance curé cure curer mirage marcher marche marché finir minuscule parler hachis indiquer cacher mesure mesurer mineur Achats militaire certains venter ventes Ventes opposer honte importé mignon deviner façon établir établi prévoir meute coups reconnaître reconnu bruit débarrasser meubler mes poids vente dessin obtenir songer rendre affaire affairé soumettre démarrer entamer sorcier délices galbé élagage assez ligaturer discours rassurer dénouement tellement trauma remercier régaler souvent boulon refuge pouvoir décès sujet oeuvre poignée répartir conjoint clause parcourir râper battre repos reposé couloir paysage passage splendide siècle ordinairement

Most Recent niederländische Words:

vastdrukken of invullen namelijk naad dagretour voorwaarde voorwaarden behalen doorlopen doorloop mogelijk mogelijkheid tweedehandskoop aanpakken vertrouwen konijnenhok valstrik retour retourtje steenpuist nu wonen Spanje jij Duitsland retourbiljet licht lichten terugvallen terugval bestellingen helpen grens grenzen merite merites nauw mij Mij toelichting kunnen controverse dichtbij stemmen gestemd komen kom mee meeste het midden opsomming vooral weer weren ongeveer bijvangst regel meest gebruiken gebruik spullen spul binnenhalen binnengehaald nuchter veel velen u U leesteken lang hamburger kan tot goedemorgen zolang bedienen verlengen verslaving code era loon lonen ertegenaan opleiding zaken zak dus geldig vol grafrede bon dagelijks dagelijkse invulling wetgevend meer meren Meer snoep snoepen inhoudelijk doodsstrijd uitwerking opsteken bloemkool aangeven interessant vaststaan middel wortel tegenwoordig pizza ontspannen immers lijken patat andijvie oma helikopter schoonmoeder aardappel groet soep naar symptoom cursus cassis koopakte oppervlakte vanaf kip bereiken macaroni fijn moed maatschappij vragen vraag veerkracht lenen leen melden Melden manier naam Naam welbeschouwd omlaagbrengen beletten bloem verplaatsen nog boeking stellen stel breuk omvatten luchthaven nogmaals zin zinnen gif GIF symboliseren inspelen brengen hoofdzakelijk gerechtelijk knappen ellende rechtstreeks borrel borreltje contemporain telefoonnummer als ontwerper stoel stoelen amper spaans Spaans meenemen klein telefoon Telefoon aansturen roddel roddels bereikbaar jager grootboek beschikbaar al dag elke elk