Most Recent englische Words:

agree bequeath xenophobia package packaging auto halt provide release despond oxidize suffice drive hermit jangle overture keep keeping collapse alteration recently recent stock-taking maintain badwill overlap overlapping implementation performance psychological conduct real toast subordinate firm plant exceed acumen omit transmission omitted outspoken counterclaim counter-claim withhold of context deduction sansevieria tough currency speak spoken commit committed peg apply municipality outrageous pool smooth stack smoothly stacking Ltd. instigator outdoor precious define defining compromise handle handling out-of-doors pursue dialogue grit visitation instance support meet met originate express sole sewer organisation leadership stock dilute dilution real-time register stage order persuade cod C.O.D. COD trout dun DUN occasion assess assessment conscientious shovel opt cousin determinate door dagger DAGGER cistern operate operation tot platform open-mindedness service Service experience reasonably provisional resume grasp grasping visibility manufacture manufacturer one's craft bed tangible flabbergasted once host Host bitchy fuss renewal retract boundary capability fit i.e. description inheritance pine propose manage hull rout routing faith fabric fabrics gross track easy consideration considerate aquaintance ogre target term terms Terms endorse induction auxiliaries extractor condition conditions abbreviation abbreviate send bold bolt blot vacant snub occur comply bottom Flemish enhance importance obtain divide arousal align alignment embed complicity observant peer state stated note

Most Recent niederländische Words:

afwisselen auto natellen departement lint Lint afspreken nagellak schrappen halt tellen steil uitdragen stijl prestatie handeling handelingen bij mos roest sierstuk bewoner erwt aanhef aanheffen versagen onderwerp onderwerpen vestiging naast stroom stromen delen deel verkopen verkoop uitspreken Verkoop uitspraken afbakening opnemen opgenomen kletteren afname springen sprong steekwagen rotonde schade koppelen koppel bemachtigen vechten krassen kras aardbeving hieromtrent inventariseren echt echter collega inschrijving constateren verloting arbeidsvoorwaarden conferencier lot loten keuze verloten erin inwerkingtreding verwelkomen sjacheraar mededeling badwill onderstaand psychologisch afwijking gemeen knop interpelleren prioriteit manier performance knecht knechten wurgen begeleiden effectiviteit fase ontkoppelen reis reizen rei toast afgifte varen voeren voer regering decolleté meenemen samenwerking vervroegen vermoeiend vermoeien geboorteplaats meedelen voedingsmiddelen voedingsmiddel versnellen uitleggen uitleg Uitleg duidelijk verklaren uitvaardigen doorlopen doorlopend oogst oogsten exclusief duurzaam betrouwbaar over vertrouwen overdracht vertrouwd betaalbaar zichtbaar uitmaken waarderen stage wetmatigheid wetmatig selectie afsnijden inbegrepen bondig onderzoek onderzoeken kwijt kwijten taart of context breken gebroken kelder kelderen starten start waardering nood moeilijk accessoires accessoire stimuleren donderdag gas spreken waardevol bovenstaand afstemmen tijdvak initiëren stadsbestuur gesproken hiervoor kunststof betrokken betrekken als aanduiden toestaan Toestaan transparant gemeente gemeente- adviseur grind kostprijs kaai zwaar omschrijven pool erg verband verbannen toelichting aanpakken aanpak rente bikken bik blessure overtuigen zonet overzichtelijk