Most Recent englische Words:

capture wide immature brag scrutinize measure just hurl impulse impulsive apply pain head peace privy testis herd contain weapon perjury reveal oath enumerate enchant popular only continental campaign defy appointee pituitary beg charge pretend pretended accumulate conservative maintain treble state statement tenure epic congregation respond echo ECHO theatre impact sincere sausage factor deem huge oblige obliged sleepy imagine stiff hedonistic favour avoid corporate interdiction culminate culmination nursery nurseries prohibition strain ban occur PAD renowned renown shackle resentful shackels perpetual secrecy despotism sallow note democrat develop conjunction firm awe chatter cancer spring that hog worm WORM consider considerable expert stocking stockings dreadful nonviolent trial bunch establish cell host Host mediocre marvelous seat above rust-eaten equivalent pour abroad fate exultant beneficial keen official officials dispute contingency abbreviation abbreviate benefit procrastinate obstruct obstructed run-through department perceptible nullify nullification especially position Position sage move moving innate invade proxy goodwill rummage experience clench deal dealing broad show prance depend forage other homage Other varnish root roots nobility trifle trifles book books unfortunately trap inadequate emerge rob face resource stamp arrange postage practice cradle gipsy language involve inquiry yearn bay allocate allocation replenish remuneration remunerate rightful Mr Mr. bond knowledge detention detente audit auditing screen provision

Most Recent niederländische Words:

autobus kenmerken dreigen enkel dwingen gedwongen enige enig vragen gevraagd fik fiks fiksen stroop stropen bar trapopening stroopwafel straf vakkundig vinden personageuitbeelding rol rollen opsommen intrigeren versterken overeenkomen functieomschrijving statement nauwkeurig echo echoën ECHO hap hapje hapjes theater toneel factor zijde verwachten aalbes transcendent doorgaan pasgeboren toevallig tellen tel plannen gepland verbod enzovoort onzekerheid Mureș suède bannen ban stuurbekrachtiging pad PAD fijn gebeuren springen worm WORM leidinggeven leidinggevend wat expert stellen stel afspreken alles wand ernstig bestellen bestel teneinde tegen keuren appartement ananas equivalent baas trend gelukkig vertolken aanspreekpunt voorbeeld inlichten waarschuwen poetsvrouw daarnaast aanmeren remmen rem speelkamer raden raad wiel wielen luisteren luister naleven tijdloos banden voorwerp voorwerpen nieuw nieuwe dingen ding baisse proxy ramen betekenen landelijk aankomen ongeveer doel doelen doel- vaak plein figureren vluchten vlucht offerte ingewikkeld deal uitbreiden uitgebreid door bezienswaardigheid wegen wegens uitstallen rechtsgeleerdheid rechtsgeleerd bij recht rechten nagaan kracht ander rechtsaf dergelijk dergelijke machinekamer prullaria brug fideel kleinigheid kleinigheden velg velgen na tijd n/a ongezond uitspraak spijtig airco uitkomen blijken blijk tevoorschijnkomen bestaan muur muren rug vastbinden resource hobby toeschouwer bedragen stampen binnen expositie zigeuner uitvoering gehandicapt kunstenaar activeren homoseksueel hogeschool aflossen binden bond willen wil zwaar uniformmuts kluisje baret klaverjassen stier afluisteren gêne