Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. tendens:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für tendens (Niederländisch) ins Französisch

tendens:

tendens [de ~] Nomen

  1. de tendens (strekking)
    la tendance; la signification
  2. de tendens (neiging; trend; geneigdheid)
    la tendance; l'intention; l'orientation

Übersetzung Matrix für tendens:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
intention geneigdheid; neiging; tendens; trend aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; bedoeling; beduidenis; beduiding; beogen; betekenis; denkbeeld; doel; doeleinde; geest; gerichtheid op; gezichtspunt; idee; inhoud; intentie; interpretatie; inzet; inzicht; lezing; mening; moedwil; oogmerk; oordeel; opinie; opvatting; opzet; oriëntatie op; plan; pogen; standpunt; strekking; streven; streven naar; teneur; toeleg; trachten; visie; voornemen; zienswijze
orientation geneigdheid; neiging; tendens; trend afstudeerrichting; gerichtheid; gerichtheid op; koers; oriëntatie; oriëntatie op; richting; studierichting
signification strekking; tendens afmeting; bedoeling; beduidenis; beduiding; belang; betekenis; dimensie; formaat; geest; gewichtigheid; grootte; maat; mate; omvang; strekking; teneur
tendance geneigdheid; neiging; strekking; tendens; trend aandrift; drift; geest; gemoedstoestand; geneigdheid; gerichtheid op; gezindheid; hang; inclinatie; instinct; mode; modeverschijnsel; neiging; oriëntatie op; stemming; strekking; tendentie; teneur; trend
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
orientation afdrukstand

Verwandte Wörter für "tendens":


Wiktionary Übersetzungen für tendens:

tendens
noun
  1. beweging in bepaalde richting, neiging
tendens
noun
  1. Action, force par laquelle un corps tend à se mouvoir d’un côté.