Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. met aandrang herinneren:


Niederländisch

Detailübersetzungen für met aandrang herinneren (Niederländisch) ins Französisch

met aandrang herinneren:

met aandrang herinneren Verb

  1. met aandrang herinneren (rappelleren; manen)
    mettre en demeure; sommer
    • sommer Verb (somme, sommes, sommons, sommez, )

Übersetzung Matrix für met aandrang herinneren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sommer aanschrijven; aanzeggen
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mettre en demeure manen; met aandrang herinneren; rappelleren
sommer manen; met aandrang herinneren; rappelleren aanmanen; aanmanen tot een verplichting; aanschrijven; aanzeggen; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; kennis geven; konde doen; manen; ontbieden; opdragen; oproepen; sommeren; verordenen

Verwandte Übersetzungen für met aandrang herinneren