Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. intentie:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für intentie (Niederländisch) ins Französisch

intentie:

intentie [de ~ (v)] Nomen

  1. de intentie (voornemen; moedwil)
    l'intention; le but; l'objectif; la cible; le dessein; la destination
  2. de intentie (beogen; streven; pogen; )
    l'intention; l'aspiration; le but; l'ambition; le ce que l'on vise

Übersetzung Matrix für intentie:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambition aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten ambitie; aspiratie; devotie; eerzucht; genegenheid; grootste streven; hoogste doel; ideaal; ijver; inzet; mikken op; overgave; streven; toegewijdheid; toewijding; trouw; zorgzaamheid
aspiration aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten aandrang; adem; ademhaling; ademtocht; ambitie; aspiratie; drang; eerzucht; hunkeren; inademing; inhalatie; najagen; nastreven; smachten; speurtocht; streven; verlangen; zoektocht
but aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; moedwil; pogen; streven; streven naar; trachten; voornemen bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; doel; doel bij voetbalwedstrijd; doeleinde; doelpunt; doelstelling; doelwit; einddoel; goal; inzet; mikpunt; oogmerk; schietschijf; streven; treffer
ce que l'on vise aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; pogen; streven; streven naar; trachten
cible intentie; moedwil; voornemen doel; doel bij voetbalwedstrijd; doeleinde; doelschijf; doelwit; einddoel; goal; inzet; mikpunt; schietschijf; streven
dessein intentie; moedwil; voornemen doel; doeleinde; inzet; opzet; plan; streven; toeleg; voornemen
destination intentie; moedwil; voornemen bestemming; doel; doel-; doeleinde; doelvoorziening; eindpunt; inzet; lot; lotsbestemming; reisbestemming; reisdoel; streven
intention aansturen op; ambitie; aspiratie; azen; beogen; doel; intentie; moedwil; pogen; streven; streven naar; trachten; voornemen bedoeling; beduidenis; beduiding; betekenis; denkbeeld; doel; doeleinde; geest; geneigdheid; gerichtheid op; gezichtspunt; idee; inhoud; interpretatie; inzet; inzicht; lezing; mening; neiging; oogmerk; oordeel; opinie; opvatting; opzet; oriëntatie op; plan; standpunt; strekking; streven; tendens; teneur; toeleg; trend; visie; voornemen; zienswijze
objectif intentie; moedwil; voornemen doel; doeleinde; doelstelling; doelwit; inzet; mikpunt; oogmerk; schietschijf; streven; toeleg
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
objectif koel; koud; neutraal; objectief; onaangedaan; onberoerd; onbewogen; onpartijdig; onzijdig

Verwandte Wörter für "intentie":

  • intenties

Wiktionary Übersetzungen für intentie:

intentie
noun
  1. Traductions à trier suivant le sens

Cross Translation:
FromToVia
intentie intention purpose — intention

Verwandte Übersetzungen für intentie