Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. gemaakte gevoelens:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gemaakte gevoelens (Niederländisch) ins Französisch

gemaakte gevoelens:

gemaakte gevoelens Adjektiv

  1. gemaakte gevoelens (gedwongen; gemaakt; onnatuurlijk; geforceerd)
    forcé; artificielle; artificiel; faux; feint; affecté; artificiellement

Übersetzung Matrix für gemaakte gevoelens:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
faux falsificatie; verkeerde; vervalsing; zeis
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affecté gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk aangedaan; aangegrepen; aangeslagen; aanstellerig; bekakt; bewogen; dikdoenerig; geaffecteerd; gekunsteld; gemaakt; geraakt; geroerd; getroffen; gewrongen; gezocht; geëmotioneerd; kapot van; kunstmatig; onnatuurlijk; ontroerd; overdreven; theatraal
artificiel gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk aanstellerig; dikdoenerig; gekunsteld; gemaakt; kunstmatig
artificielle gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk
artificiellement gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk
faux gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk achterbaks; bedriegelijk; bedrieglijk; ernaast; fout; foutief; gefingeerd; gemaakt; gemeen; geniepig; gluiperig; huichelachtig; illusoir; in het geniep; kunstmatig; kwaadwillig; met slechte intentie; mis; misleidend; nagemaakt; niet echt; onaanvaardbaar; onacceptabel; ondergeschoven; onecht; onharmonisch; onjuist; onoprecht; onwaar; onwaarachtig; slecht; snood; stiekem; ten onrechte; vals; verkeerd
feint gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk aangenomen; bedriegelijk; denkbeeldig; fictief; geaffecteerd; gefingeerd; gehuicheld; gekunsteld; gemaakt; geveinsd; gewrongen; gezocht; huichelachtig; huichelend; kunstmatig; nagemaakt; onecht; onnatuurlijk; onoprecht; onwaar; vals; veinzend; verdicht; voorwendend
forcé gedwongen; geforceerd; gemaakt; gemaakte gevoelens; onnatuurlijk dwangmatig; geaffecteerd; gedwongen; geforceerd; gekunsteld; gemaakt; gewrongen; gezocht; kunstmatig; noodgedwongen; onnatuurlijk; onvrijwillig; verplicht; vertrokken

Verwandte Übersetzungen für gemaakte gevoelens