Übersicht
Niederländisch nach Französisch:   mehr Daten
  1. daardoor:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für daardoor (Niederländisch) ins Französisch

daardoor:

daardoor adv

  1. daardoor

Übersetzung Matrix für daardoor:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- aldus
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
de ce fait daardoor aldus; bijgevolg; daarom; derhalve; dientengevolge; door dit; dus; hierdoor; mitsdien; zo; zodoende
par là daardoor daar; daarheen; daarmee; die kant uit; ermee
à cause de cela daardoor om dit

Wiktionary Übersetzungen für daardoor:

daardoor
adverb
  1. als gevolg van

Cross Translation:
FromToVia
daardoor par conséquent; en conséquence; donc therefore — consequently; by consequence