Übersicht
Niederländisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. huldeblijk:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für huldeblijk (Niederländisch) ins Spanisch

huldeblijk:

huldeblijk [het ~] Nomen

  1. het huldeblijk
    el respeto; el honor; el elogio; la gloria; la alabanza; la deferencia

Übersetzung Matrix für huldeblijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alabanza huldeblijk
deferencia huldeblijk achting; eerbied; eerbiediging; hoogachting; ontzag; respect
elogio huldeblijk lof; lofdicht; lofrede
gloria huldeblijk eer; eergevoel; gelukzaligheid; gezegende toestand; glans; glorie; heerlijkheid; heil; luister; praal; pracht; pronk; trots; verlossing; voorspoed; wijding; zaligheid; zegen; zegenen; zegening
honor huldeblijk eer; eergevoel; ere; honneurs; trots
respeto huldeblijk aanzien; achting; eerbied; eerbiediging; hoogachting; inachtneming; niveau; ontzag; ontzien; respect; waardering

Verwandte Wörter für "huldeblijk":

  • huldeblijken

Wiktionary Übersetzungen für huldeblijk:


Cross Translation:
FromToVia
huldeblijk homenaje homage — demonstration of respect