Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. triest:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für triest (Niederländisch) ins Englisch

triest:

triest Adjektiv

  1. triest (somber; zwaarmoedig; troosteloos; naargeestig)
    gloomy; sad; sombre; pensive; triste; moody; wistful; cheerless; joyless; somber
  2. triest (troosteloos; mistroostig; somber; grauw; vreugdeloos)
    dreary; gloomy; sad; grey; cheerless; joyless; dull; drab

Übersetzung Matrix für triest:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
grey schimmel; wit paard
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cheerless grauw; mistroostig; naargeestig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos; zwaarmoedig onbehaaglijk; ongezellig; sfeerloos; zonder sfeer
drab grauw; mistroostig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos eentonig; grauwkleurig; grijs; monotoon; saai; slaapverwekkend
dreary grauw; mistroostig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos afgezaagd; eentonig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; vervelend
dull grauw; mistroostig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos achterlijk; afgestompt; afgezaagd; afstompend; beslagen; bleekrood; bokkig; bot; breinloos; daas; dof; dom; duf; dwars; eentonig; ellendig; flets; geestdodend; geesteloos; glansloos; hersenloos; idioot; koppig; langdraadig; langdradig; langwijlig; lastig; mat; melig; monotoon; niet helder; niet uitbundig; onbenullig; ongeanimeerd; onnozel; onscherp; onverstandig; rot; saai; saaie; slaapverwekkend; smakeloos; soezerig; stijfhoofdig; stijlloos; stom; stompzinnig; stupide; suf; taai; vaalrood; verstandeloos; versuft; vervelend; weerbarstig; weerspannig; zonder afleiding; zouteloos
gloomy grauw; mistroostig; naargeestig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos; zwaarmoedig bedrukt; gedrukt; mismoedig; mistroostig; moedeloos; neerslachtig; teneergeslagen; terneergeslagen; verdrietig
grey grauw; mistroostig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos grauwkleurig; grijs; grijsharig
joyless grauw; mistroostig; naargeestig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos; zwaarmoedig
moody naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig chagrijnig; gemelijk; humeurig; knorrig; nurks; sikkeneurig; slecht gehumeurd; stuurs; wrevelig
pensive naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig droefgeestig; in gedachten verzonken; melancholisch; mijmerend; nadenkend; peinzend
sad grauw; mistroostig; naargeestig; somber; triest; troosteloos; vreugdeloos; zwaarmoedig bedroefd; bedroevend; droef; droefgeestig; droevig; kommervol; melancholisch; melancholische; rouwig; treurig; verdrietig; vol met zorgen
somber naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig
sombre naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig
wistful naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig droefgeestig; melancholisch; melancholische
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
triste naargeestig; somber; triest; troosteloos; zwaarmoedig

Verwandte Wörter für "triest":


Wiktionary Übersetzungen für triest:

triest
adjective
  1. sad, grievous
  2. feeling sorrow

Cross Translation:
FromToVia
triest grievous; challenging; exacting; formidable; hard; heavy; tough; arduous; dismal; miserable; bleak pénible — Qui se fait avec peine, qui donne de la peine, de la fatigue.