Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. immers:


Niederländisch

Detailübersetzungen für immers (Niederländisch) ins Englisch

immers:

immers Adjektiv

  1. immers

Übersetzung Matrix für immers:

AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
after all immers per slot van rekening
anyhow immers althans; desalniettemin; desondanks; doch; echter; evengoed; evenwel; hoe dan ook; maar; niettegenstaande; niettemin; nochtans; sowieso; toch
- namelijk
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- want
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
since sedert; sindsdien
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
because of immers als gevolg van; door; ingevolge; om; ten gevolge van; vanwege; wegens
since immers aangezien; daar; eertijds; nadien; omdat; sedert; sinds; sinds die tijd; sindsdien; vanaf het moment dat; vermits; voorheen; voormaals; vroeger

Synonyms for "immers":


Verwandte Definitionen für "immers":

  1. toch zeker1
    • ik heb het je immers beloofd!1
  2. er wordt een reden of argument genoemd1
    • zout is gezond, alle mensen hebben immers zout nodig1